Kampaņa noslēgusies!

AGA gāzes balonu uzpildes kampaņa ir noslēgusies.
Pateicamies visiem dalībniekiem par aktīvo dalību!

Aizmirsu paroli

“Uzpildi un laimē” loterijas noteikumi

Organizētāji

SIA AGA (reģ. nr. 40003068518, adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045, Latvija, e-pasts: aga.ksc@lv.aga.com, telefons: +371 8 000 50 05 – turpmāk „kampaņas rīkotājs“), izpilda aģentūra SIA IDEA Riga.

Kampaņas periods

Kampaņa norisinās no 2017. gada 15. jūlija līdz 2017. gada 23. oktobrim.

Piedalīšanās

1.1 Kampaņa notiek saskaņā ar rīkotāja izstrādātajiem noteikumiem. Reģistrējoties kampaņai, kampaņas dalībnieki apstiprina savu piekrišanu organizatora izstrādātajiem kampaņas noteikumiem. Visi strīdi, kas radīsies kampaņas ietvaros, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.2. Lai piedalītos izlozē un pretendētu uz balvas iegūšanu, kampaņas dalībniekam no 2017. gada 15. jūlija līdz 2017. gada 15. oktobrim jāsamaina sarkanais gāzes balons (tilpums 50 l / 21 kg gāzes) jebkurā SIA AGA gāzes centrā visā Latvijas Republikas teritorijā vai jāpasūta gāzes balona maiņa mājaslapā http://my.aga.lv/propāns.

1.3. Reģistrācija loterijai notiek pēc apmaksas veikšanas SIA AGA gāzes centrā vai piegādes brīdī, aizpildot reģistrācijas anketu.

1.4. Kampaņa attiecas tikai uz privātpersonām un tā nav spēkā juridiskām personām.

1.5. Reģistrācijas anketā norādītajai informācijai jābūt korektai un precīzai, lai uzvaras gadījumā, ar kampaņas dalībnieku ir iespējams sazināties.

1.6. Kampaņas dalībnieku iesniegtā informācija netiks publiskota.

1.7. Konkursā aizliegts pieteikt citu personu bez konkrētās personas piekrišanas.

1.8. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, veicot atkārtotu gāzes balona uzpildi un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeku.
Balvas

2.1. Kampaņas ietvaros katru mēnesi tiks izlozētas mēneša balvas, savukārt kampaņas noslēgumā tiks izlozēta galvenā balva.

2.2. Mēneša balva. Katru mēnesi tiks izlozēts 1 kampaņas dalībnieks, kas savā īpašumā iegūs Propāns 60+ gāzes balonu (tilpums 41 l / 17 kg gāzes) un vienu gāzes uzpildi bez maksas.

2.3. Galvenā balva. Kampaņas noslēgumā tiks izlozēti 10 kampaņas dalībnieki, kas savā īpašumā iegūs Propāns 60+ gāzes balonus (tilpums 41 l / 17 kg gāzes) un 3 gāzes uzpildes bez maksas.

2.4. Balvas uzvarētāji var saņemt līdz 2017. gada 23. novembrim.

Balvas saņemšana

3. Uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiks publicēti http://my.aga.lv, kā arī kampaņas rīkotājs ar uzvarētājiem sazināsies personīgi, izmantojot anketā norādīto kontaktinformāciju, lai vienotos par balvas saņemšanas laiku un vietu.

Vispārējie noteikumi

4. Kampaņas noteikumu pārkāpumu gadījumā SIA AGA patur tiesības neizsniegt balvu kampaņas dalībniekam, kurš uzvaru centies iegūt negodīgā/nelikumīgā veidā. Tāpat kampaņas rīkotājs patur tiesības mainīt noteikumus kampaņas laikā, ja tiek konstatēti tīši un mērķtiecīgi to pārkāpumi.

5. Kampaņas ietvaros saņemto balvu dalībnieks nevar apmainīt pret cita kampaņas dalībnieka balvu vai apmainīt balvu pret līdzvērtīgu naudas summu.

6. Kampaņas rīkotājs nesedz transporta un citus izdevumus, kas saistīti ar balvas saņemšanu.

7. Ja kampaņas dalībnieks sniedz neprecīzu vai nepilnīgu informāciju par sevi, kampaņas rīkotājam nav iespējas sazināties ar dalībnieku uzvaras gadījumā. Šādā gadījumā kampaņas rīkotājs atbildību neuzņemas, paturot visas tiesības balvu uzvarētājam neizsniegt.

8. Kampaņas rīkotājam ir vienpusējas tiesības atcelt kampaņu vai to pārtraukt, ja kāds no dalībniekiem nelikumīgā veidā pārkāpj noteikumus, lai iegūtu kādu no balvām. Šādā gadījumā visi kampaņas dalībnieki nekavējoties saņems ziņu savā e-pastā.

9. Visas pretenzijas saistībā ar organizatoriskajiem un/vai ar kampaņu saistītajiem jautājumiem jāiesniedz rakstiski kampaņas rīkotājam līdz 15.10.2017. iesniedzot SIA „IDEA Riga”, Rīgā, Kr. Barona ielā 36-33, LV-1011 rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un atbilde akcijas dalībniekam tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas dienas.